کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی فرهنگی
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام


عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

دوره 10، شماره 1، آبان 1394، صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2015.11939

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیارخلج