کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 37-66

10.22055/qjsd.2018.14011

غلامرضا غفاری؛ جابر مولایی؛ حسن مومنی


بررسی سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2018.13506

فاطمه مدیری؛ خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان