کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی اجتماعی
بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه اجتماعی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه

دوره 13، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 195-218

10.22055/qjsd.2019.14194

سید جواد آقاجری؛ منصور زراءنژاد؛ محمد هادی اکبرزاده


مطبوعات و توسعه اجتماعی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 149-168

10.22055/qjsd.2018.14017

سامان خدایاری؛ عباس اسدی


تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 115-140

10.22055/qjsd.2015.11924

حسن رضا یوسفوند؛ یعقوب احمدی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ اصغر ابوالحسنی