کلیدواژه‌ها = هویت
رویکردی جامعه‌شناختی به جهانی‌شدن و رابطه آن با گرایش‌های قومی ‌مردم استان ایلام

دوره 17، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 75-98

10.22055/qjsd.2023.18461

عبدالحسین رحمتی؛ نبی اله ایدر؛ عبدالرضا هاشمی


تحولِ هویت روشنفکری و تأثیر آن در سر کار آمدن رضاخان

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 111-146

10.22055/qjsd.2020.31542.2085

بیژن میرزائی؛ مرتضی محمودی؛ علی کریمی مله؛ علی اصغر زرگر


بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 135-164

10.22055/qjsd.2016.12522

مریم رضایی دره ده؛ مراد برادران؛ غلامحسین کرمی