کلیدواژه‌ها = رسانه
مطبوعات و توسعه اجتماعی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 149-168

10.22055/qjsd.2018.14017

سامان خدایاری؛ عباس اسدی


بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی