کلیدواژه‌ها = جامعه‌پذیری
بررسی تحول ارزش‌های دینی در منطقه ویژه اقتصادی پارس

دوره 17، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 29-46

10.22055/qjsd.2023.39264.2555

عبد الرسول فدایی دولت؛ تقی آزاد ارمکی؛ علی بقایی سرابی


عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 95-114

10.22055/qjsd.2018.13654

حسین افراسیابی؛ اسکندر قائدی