کلیدواژه‌ها = فیس‌بوک
تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 107-134

10.22055/qjsd.2015.11932

عزت اله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ سید احمد میرمحمد تبار؛ فاطمه ابوترابی


تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 133-154

صمد رسول زاده اقدم؛ پویان احیایی؛ صمد عدلی پور؛ مریم سهرابی