کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده


تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 107-134

10.22055/qjsd.2015.11932

عزت اله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ سید احمد میرمحمد تبار؛ فاطمه ابوترابی


تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 133-154

صمد رسول زاده اقدم؛ پویان احیایی؛ صمد عدلی پور؛ مریم سهرابی