کلیدواژه‌ها = دینداری
شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر تقلبات بیمه ‌شخص‌ثالث با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه نمایندگان شرکتهای بیمه در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22055/qjsd.2024.43433.2805

بهروز میرزایی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش


تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر گزینش نوع گروه‌های مرجع در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-186

10.22055/qjsd.2021.37130.2434

عظیم شکری؛ امید علی احمدی؛ علی مرادی؛ علی روشنایی


تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی