کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 9
5. مطالعه رابطه میان دینداری و عزت نفس زنان متأهل شیرازی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 87-106

10.22055/qjsd.2015.11931

مرضیه مردانی؛ مجید موحد


6. تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


7. بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 217-238

بلقیس باورصاد؛ سجاد شمسی گوشکی؛ سید مهدی محمدی


8. دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره


9. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی