کلیدواژه‌ها = دینداری
تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر گزینش نوع گروه‌های مرجع در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 157-186

10.22055/qjsd.2021.37130.2434

عظیم شکری؛ امید علی احمدی؛ علی مرادی؛ علی روشنایی


تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی