کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه عادت‌واره کسب و کار اعضای شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 29-58

10.22055/qjsd.2023.18701

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 37-66

10.22055/qjsd.2018.14011

غلامرضا غفاری؛ جابر مولایی؛ حسن مومنی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 67-82

10.22055/qjsd.2016.12199

جهانگیر جهانگیری؛ خلیل اله سردارنیا؛ قاسم علیزاده


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 197-222

معصومه باقری؛ سجاد بهمئی