کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده


سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی


بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 197-222

معصومه باقری؛ سجاد بهمئی