کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی پایدار
بررسی مقایسه‌ای چگونگی بازتاب رویدادهای مهم زیست‌محیطی خوزستان در دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22055/qjsd.2020.31537.2084

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 173-196

سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه