کلیدواژه‌ها = رفتارهای پرخطر
مدل‌سازی معادلات ساختاری گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی

دوره 16، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 29-58

10.22055/qjsd.2022.39833.2597

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره