کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

سید محسن آل سید غفور؛ نجات محمدی فر؛ فرشاد رومی