کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

دوره 18، شماره 1، آبان 1402، صفحه 97-126

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

سید محسن آل سید غفور؛ نجات محمدی فر؛ فرشاد رومی