کلیدواژه‌ها = فقر
عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 7-36

10.22055/qjsd.2018.14010

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی


فقر چند بعدی خانوارهای دارای کودک در استان کرمان با بکارگیری رویکرد نسلی: 1392-1363

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 35-52

10.22055/qjsd.2016.12518

مهدی نصرت ابادی؛ اسماعیل چرخلو؛ زهره حلوایی پور


فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 37-66

اکرم حمیدیان؛ عزیز حزباوی؛ حسن رضا یوسفوند