نویسنده = سید جلال الدین فرجی
«عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بُعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22055/qjsd.2021.34983.2289

سید جلال الدین فرجی؛ آرش تقی پوراختری؛ آذین علی پورتبریزی