نویسنده = ������ ������������������ ������
«عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بُعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22055/qjsd.2021.34983.2289

سید جلال الدین فرجی؛ آرش تقی پوراختری؛ آذین علی پورتبریزی