نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل محتوای برنامه‌های عقیدتی شبکه ماهواره‌ای وصال حق

دوره 13، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 229-248

10.22055/qjsd.2018.14569

علیرضا داودی؛ سید وحید عقیلی؛ محمدرضا رسولی