نویسنده = رستگار، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: : روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22055/qjsd.2021.26786.1749

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


2. بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 57-78

10.22055/qjsd.2018.13680

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی؛ ناهید درستکار احمدی