نویسنده = نیسی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22055/qjsd.2020.33566.2227

عبدالحسین نیسی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی ا... نقی پورفر