نویسنده = طاهرزاده موسویان، سیده صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 155-182

10.22055/qjsd.2017.13010

زاهد بیگدلی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ شبنم شاهینی