نویسنده = ������������ ���������� ��������
مدل‌سازی معادلات ساختاری گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی

دوره 16، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 29-58

10.22055/qjsd.2022.39833.2597

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


مطالعه کیفی علل و زمینه‌های خشونت نوجوانان دبیرستانی

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 61-90

10.22055/qjsd.2020.15699

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد