نویسنده = سلیمان نژاد، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کیفی علل و زمینه های خشونت نوجوانان دبیرستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22055/qjsd.2020.26903.1760

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد


2. مطالعه کیفی علل و زمینه‌های خشونت نوجوانان دبیرستانی

دوره 14، شماره 3، بهار 1399، صفحه 61-90

10.22055/qjsd.2020.15699

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد