نویسنده = برادران، مراد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 135-164

10.22055/qjsd.2016.12522

مریم رضایی دره ده؛ مراد برادران؛ غلامحسین کرمی