نویسنده = قربانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی