نویسنده = امیر ملکی
تحلیل جامعه‌شناختی شیوه‌های مدارا با مرگ عزیزان در بلایای جمعی (مورد مطالعه: زلزله آبان 1396 سرپل ذهاب)

دوره 16، شماره 1، آذر 1400، صفحه 219-256

10.22055/qjsd.2022.36805.2407

فریبرز لرستانی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ حسین محمدزاده