نویسنده = ���������� ������ �������������� ��������
اندازه‌گیری شاخص‌های فقر نسبی در خانوارهای شهری استان گیلان

دوره 12، شماره 4، تیر 1397، صفحه 113-130

10.22055/qjsd.2018.13682

عبدالمجید آهنگری؛ حسین عسکری پور لاهیجی