نویسنده = ایمان، محمدتقی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین جامعه‌شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2018.13678

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


3. سنجش جامعه‌شناختی نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 139-158

10.22055/qjsd.2016.12202

محمدتقی ایمان؛ لیلا بهمنی؛ مریم سادات دل آور