نویسنده = سلطانی فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی