نویسنده = بابایی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی