نویسنده = رضایی چراتی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی