نویسنده = ������������������������ ������ ��������
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی