نویسنده = فیروزجاییان، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
2. سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام


3. تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی