نویسنده = ������������ ��������������
چگونگی درک زنان روستایی از توانمندی خود

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2020.26041.1685

یارمحمد قاسمی؛ زهرا عزیزی؛ حسین مهدی‌زاده


چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه

دوره 11، شماره 4، تیر 1396، صفحه 131-154

10.22055/qjsd.2017.13009

وحید قلی زاده قلعه عزیز؛ یارمحمد قاسمی؛ حسین مهدی زاده