نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������
تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 107-134

10.22055/qjsd.2015.11932

عزت اله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ سید احمد میرمحمد تبار؛ فاطمه ابوترابی