نویسنده = غلامحسین بیابانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین‌های مربوط به رابطه بین مصرف مواد و جرم

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 199-200

10.22055/qjsd.2020.15970

غلامحسین بیابانی


2. بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی