نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
کاوش کیفی زمینه‌های شکل‌گیری بی‌معنایی در میان پرستاران"

دوره 17، شماره 4، شهریور 1402، صفحه 1-34

10.22055/qjsd.2023.18458

حامد کیانی ده‌کیانی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی


دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره