نویسنده = افشانی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. دینداری و رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره