نویسنده = بهمئی، سجاد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی


3. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 197-222

معصومه باقری؛ سجاد بهمئی


4. ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

دوره 8، شماره 3، بهار 1393، صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی