نویسنده = عبدالحسین کلانتری
تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

دوره 16، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده


شرکت ‌شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان)

دوره 15، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-40

10.22055/qjsd.2020.16733

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سیدمحمدعلی توکل کوثری


بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی

دوره 11، شماره 1، آذر 1395، صفحه 189-215

10.22055/qjsd.2016.12524

حسن مومنی؛ عبدالحسین کلانتری