نویسنده = عبدالحسین کلانتری
تعداد مقالات: 3
1. تجربه پایداری ـ ناپایداری در یک شهر نفتی (مطالعه تجربه شهری آبادان)

دوره 15، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 211-246

10.22055/qjsd.2021.16831

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری


2. شرکت ‌شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-40

10.22055/qjsd.2020.16733

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سیدمحمدعلی توکل کوثری


3. بدحجابی؛ واکنش سوژه‌ به تأیید اجتماعی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 189-215

10.22055/qjsd.2016.12524

حسن مومنی؛ عبدالحسین کلانتری