بررسی ‌‌‌تأثیر ‌‌‌عوامل ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌مؤثر ‌‌‌بر ‌‌‌جهت‌گیری ‌‌‌سیاسی ‌‌‌در ‌‌‌اهواز ‌‌‌و ‌‌‌یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی (مسائل اجتماعی ایران)، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف ‌‌‌پژوهش ‌‌‌حاضر، ‌‌‌بررسی ‌‌‌تأثیر ‌‌‌ابعاد ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌و ‌‌‌ارزش‌های ‌‌‌سنتی ‌‌‌و ‌‌‌بقاء ‌‌‌بر ‌‌‌جهت‌گیری ‌‌‌سیاسی ‌‌‌اقتدارگرایانه ‌‌‌در ‌‌‌بین ‌‌‌شهروندان ‌‌‌‌‌‌اهواز ‌‌‌و ‌‌‌یاسوج ‌‌‌است. ‌‌‌جامعه‌ی ‌‌‌آماری ‌‌‌این ‌‌‌پژوهش، ‌‌‌کلیه‌ی ‌‌‌ساکنان ‌‌‌16 ‌‌‌سال ‌‌‌به ‌‌‌بالا ‌‌‌اهواز ‌‌‌و ‌‌‌یاسوج ‌‌‌است ‌‌‌که ‌‌‌از ‌‌‌بین ‌‌‌آنها ‌‌‌770 ‌‌‌نفر ‌‌‌با ‌‌‌استفاده ‌‌‌از ‌‌‌روش ‌‌‌نمونه‌گیری ‌‌‌خوشه‌ای ‌‌‌چند ‌‌‌مرحله‌ای ‌‌‌انتخاب ‌‌‌شده ‌‌‌است. ‌‌‌روش ‌‌‌تحقیق ‌‌‌این ‌‌‌پژوهش، ‌‌‌پیمایش ‌‌‌است ‌‌‌و ‌‌‌داده‌ها ‌‌‌با ‌‌‌استفاده ‌‌‌از ‌‌‌ابزار ‌‌‌پرسشنامه ‌‌‌گردآوری ‌‌‌شده‌اند. ‌‌‌برای ‌‌‌تجزیه ‌‌‌و ‌‌‌تحلیل ‌‌‌داده‌ها ‌‌‌از ‌‌‌نرم‌افزار ‌‌‌SPSS ‌‌‌و ‌‌‌برای ‌‌‌آزمون ‌‌‌فرضیات ‌‌‌و ‌‌‌مدل ‌‌‌پژوهش ‌‌‌از ‌‌‌رگرسیون ‌‌‌خطی ‌‌‌چندگانه ‌‌‌و ‌‌‌تحلیل ‌‌‌مسیر ‌‌‌استفاده ‌‌‌شده ‌‌‌است. ‌‌‌نتایج ‌‌‌نشان ‌‌‌داد ‌‌‌متغیرهای ‌‌‌مستقل ‌‌‌بر ‌‌‌متغیر ‌‌‌وابسته‌‌‌ ‌‌‌تأثیر ‌‌‌دارند ‌‌‌و ‌‌‌در ‌‌‌مجموع ‌‌‌حدود ‌‌‌41 ‌‌‌درصد ‌‌‌از ‌‌‌واریانس ‌‌‌آن ‌‌‌را ‌‌‌تبیین ‌‌‌می‌کنند. ‌‌‌از ‌‌‌بین ‌‌‌متغیرهای ‌‌‌مستقل، ‌‌‌ارزش‌های ‌‌‌سنتی ‌‌‌بیشترین ‌‌‌تأثیر ‌‌‌و ‌‌‌بعد ‌‌‌عینی ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌کمترین ‌‌‌تأثیر ‌‌‌را ‌‌‌دارند. ‌‌‌تأثیر ‌‌‌بعد ‌‌‌ذهنی ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌نیز ‌‌‌معنادار ‌‌‌نبود. ‌‌‌نتایج ‌‌‌تحلیل ‌‌‌مسیر ‌‌‌نیز ‌‌‌نشان ‌‌‌داد که ‌‌‌بعد ‌‌‌ذهنی ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌بیشرین ‌‌‌تأثیر ‌‌‌را ‌‌‌با ‌‌‌ضریب ‌‌‌مسیر ‌‌‌353/0- ‌‌‌دارد ‌‌‌و ‌‌‌بعد ‌‌‌از ‌‌‌آن ‌‌‌نیز ‌‌‌به ‌‌‌ترتیب ‌‌‌متغیرهای ‌‌‌ارزش‌های ‌‌‌سنتی ‌‌‌با ‌‌‌ضریب ‌‌‌325/0، ‌‌‌ارزش‌های ‌‌‌بقاء ‌‌‌با ‌‌‌ضریب ‌‌‌271/0 ‌‌‌و ‌‌‌بعد ‌‌‌عینی ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌با ‌‌‌ضریب ‌‌‌179/0- ‌‌‌قرار ‌‌‌دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Socio-Cultural Factors Effecting on Political Orientation in Ahvaz and Yasouj

نویسندگان [English]

  • Abdolah Fazeli 1
  • arman heydari 2
  • ramin moradi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of the socio-economic status and traditional values and survival values on the authoritarian or authoritarian orientation among the citizens of the two cities of Ahwaz and Yasouj. The population of this study is all residents of 16 years old living in Ahvaz and Yasouj, among whom 770 people were selected by simple random sampling method and multi-stage cluster sampling. The research method is survey and the data are collected using a questionnaire. SPSS software was used for data analysis. Pearson correlation, linear regression and path analysis were used to test the hypotheses and research model. The results of regression analysis showed that independent variables affect the dependent variable and in total explain about 41% of variance of dependent variable. Among the independent variables, traditional values have the most effect and the objective dimension of the socio-economic status has the least effect on Authoritarianism. The impact of the subjective dimension of the socio-economic status was also not significant. The results of path analysis also showed that, in total, direct and indirect effects, the subjective dimension of the socioeconomic status has the maximum impact with the path coefficient of -0.353 and then, respectively, the traditional values with a coefficient of 0.325, survival values With a coefficient of 0.271 and an objective dimension of the socio-economic status with a coefficient of -.179.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authoritarian Orientation
  • Socio-Economic Status
  • Traditional Values
  • Survival Values
  • Value Orientation
‌‌‌احمدی، ‌‌‌یعقوب (1390). ‌‌‌"رویکر‌‌‌دهای ‌‌‌قومی ‌‌‌و ‌‌‌گونه­‌‌‌شناسی ‌‌‌فرهنگ ‌‌‌سیاسی؛ ‌‌‌مطالعه‌ی ‌‌‌موردی: ‌‌‌شهر ‌‌‌سنندج"، ‌‌‌فصلنامه‌ی ‌‌‌تحقیقات ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌چهارم، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌4. ##

احمدی، ‌‌‌یعقوب؛ ‌‌‌ربانی، ‌‌‌رسول و ‌‌‌نمکی، ‌‌‌آزاد (1391). ‌‌‌"شاخص­های ‌‌‌توسعه‌ی ‌‌‌انسانی ‌‌‌و ‌‌‌فرهنگ ‌‌‌سیاسی ‌‌‌دموکراتیک (‌‌‌تحلیل ‌‌‌ثانویه‌ی ‌‌‌داده­های ‌‌‌پیمایش ‌‌‌ارزش­های ‌‌‌جهانی ‌‌‌برای ‌‌‌استان‌های ‌‌‌ایران)"، ‌‌‌مجله‌ی ‌‌‌مطالعات ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌ایران، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌ششم. ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌1. ##

اینگلهارت، ‌‌‌رونالد (1373). ‌‌‌تغییر ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌در ‌‌‌جوامع ‌‌‌پیشرفته‌ی ‌‌‌صنعتی، ‌‌‌تهران: ‌‌‌کویر. ##

اینگلهارت، ‌‌‌رونالد و ‌‌‌ولزل، ‌‌‌کریستیان (1389). ‌‌‌نوسازی، ‌‌‌تغییر ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌و ‌‌‌دموکراسی، ‌‌‌تهران: ‌‌‌کویر. ##

بشیریه، ‌‌‌حسین (1384). ‌‌‌گذار ‌‌‌به ‌‌‌دموکراسی، ‌‌‌تهران: ‌‌‌نگاه ‌‌‌معاصر. ##

بهمنی ‌‌‌طراز، غدیر ‌‌‌و ‌‌‌دلاوری، ابوالفضل (1395). "‌‌‌فرهنگ ‌‌‌سیاسی ‌‌‌دموکراتیک ‌‌‌و ‌‌‌طبقه‌ی ‌‌‌متوسط ‌‌‌جدید ‌‌‌(مورد ‌‌‌پژوهش: ‌‌‌اساتید ‌‌‌دانشگاه­ها ‌‌‌و ‌‌‌دبیران ‌‌‌مقطع ‌‌‌متوسطه‌ی ‌‌‌شهر ‌‌‌همدان)"، ‌‌‌دوفصلنامه‌ی ‌‌‌پژوهش­‌‌‌های ‌‌‌جامعه‌‌‌شناسی ‌‌‌معاصر ‌‌‌سال ‌‌‌پنجم، ‌‌‌شماره‌ی 8. ##

پاتنام، ‌‌‌رابرت (1392). ‌‌‌دموکراسی ‌‌‌و ‌‌‌سنت­‌‌‌های ‌‌‌مدنی: ‌‌‌سرمایه‌ی ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌و ‌‌‌سنت­‌‌‌های ‌‌‌مدنی ‌‌‌در ‌‌‌ایتالیای ‌‌‌مدرن، ‌‌‌ترجمه‌ی ‌‌‌محمد ‌‌‌تقی ‌‌‌دلفروز. ‌‌‌تهران: ‌‌‌جامعه­‌‌‌شناسان. ##

پورافکاری، ‌‌‌نصرالله؛ ‌‌‌حکیمی‌‌‌نیا، ‌‌‌بهزاد؛ ‌‌‌حیدری، ‌‌‌آرش و ‌‌‌فروتن­‌‌‌کیا، ‌‌‌شهروز (1391). "‌‌‌تأثیر ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌بر ‌‌‌اقتدارگرایی"، جامعه­‌‌‌شناسی ‌‌‌کاربردی ‌‌‌دوره‌ی 23، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌4. ##

جمشیدیان، ‌‌‌سجاد و ‌‌‌محمودی، ‌‌‌امیر (1391). "گزارشات ‌‌‌سازمان ‌‌‌بازرسى ‌‌‌شاهنشاهى ‌‌‌از ‌‌‌استان‌‌‌‌هاى ‌‌‌فارس ‌‌‌و ‌‌‌خوزستان ‌‌‌در ‌‌‌سال ‌‌‌1350"‌‌، ‌پیام ‌‌‌بهارستان، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌دوم، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌17. ##

دلفی ‌‌‌موسوی، ‌‌‌اکبر (1395). ‌‌‌تاریخ ‌‌‌کشتی‌‌‌رانی ‌‌‌در ‌‌‌کارون، ‌‌‌اهواز: ‌‌‌ترآوا. ##

‌‌‌سازمان ‌‌‌برنامه ‌‌‌و ‌‌‌بودجه ‌‌‌استان ‌‌‌‌‌‌خوزستان (1395). ‌‌‌رتبه­‌‌‌بندی ‌‌‌شهرستان­‌‌‌های ‌‌‌استان ‌‌‌خوزستان ‌‌‌از ‌‌‌منظر ‌‌‌برخی ‌‌‌شاخص­‌‌‌های ‌‌‌اقتصادی، ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌و ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌اهواز: ‌‌‌سازمان ‌‌‌برنامه ‌‌‌و ‌‌‌بودجه ‌‌‌استان ‌‌‌خوزستان. ‌‌‌ ‌‌‌##

‌‌‌سازمان ‌‌‌برنامه ‌‌‌و ‌‌‌بودجه‌ی ‌‌‌استان ‌‌‌کهگیلویه ‌‌‌و ‌‌‌بویراحمد ‌‌‌(1394). گزارش ‌‌‌اجتماعی، ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌و ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌استان ‌‌‌کهگیلویه ‌‌‌و ‌‌‌بویراحمد، ‌‌‌یاسوج: ‌‌‌سازمان ‌‌‌برنامه ‌‌‌و ‌‌‌بودجه ‌‌‌استان ‌‌‌کهگیلویه ‌‌‌و ‌‌‌بویراحمد. ##

سریع­‌‌‌القلم، ‌‌‌محمود (1386). ‌‌‌فرهنگ ‌‌‌سیاسی ‌‌‌در ‌‌‌ایران، ‌‌‌تهران: ‌‌‌پژوهشکده‌ی ‌‌‌مطالعات ‌‌‌فرهنگی ‌‌‌و ‌‌‌اجتماعی. ##

‌‌‌شریفی، ‌‌‌اسماعیل؛ ‌‌‌ساعی، ‌‌‌علی و ‌‌‌معیدفر، ‌‌‌سعید (1394). ‌‌‌"تحلیل ‌‌‌فرهنگ ‌‌‌سیاسی ‌‌‌ایران (مطالعه‌ی ‌‌‌موردی: ‌‌‌شهروندان ‌‌‌شهرهای ‌‌‌ارومیه ‌‌‌و ‌‌‌خرم­‌‌‌آباد)"، جامعه­‌‌‌شناسی ‌‌‌تاریخی، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌7، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌2. ##

صحرائی، ‌‌‌رسول (1391). ‌‌‌بررسی ‌‌‌جامعه­‌‌‌شناختی ‌‌‌رابطه‌ی ‌‌‌نوع ‌‌‌دینداری ‌‌‌و ‌‌‌شخصیت ‌‌‌اقتدار‌‌‌طلب ‌‌‌(مطالعه‌ی ‌‌‌موردی: ‌‌‌دانشجویان ‌‌‌کارشناسی ‌‌‌ارشد ‌‌‌دانشگاه ‌‌‌تبریز)، ‌‌‌پایان­‌‌‌نامه‌ی ‌‌‌کارشناسی ‌‌‌ارشد ‌‌‌علوم ‌‌‌اجتماعی ‌‌‌دانشگاه ‌‌‌تبریز. ‌‌‌دانشکده ‌‌‌حقوق ‌‌‌و ‌‌‌علوم ‌‌‌سیاسی. ##

علم، ‌‌‌محمد‌‌‌رضا و ‌‌‌لجم ‌‌‌اورک ‌‌‌مرادی، ‌‌‌علی (1395). "‌‌‌زمینه‌‌‌های ‌‌‌تاریخی ‌‌‌نوزایی ‌‌‌و ‌‌‌توسعه‌ی ‌‌‌خوزستان (با ‌‌‌تکیه ‌‌‌بر ‌‌‌صدور ‌‌‌فرمان ‌‌‌آزادی ‌‌‌کشتیرانی ‌‌‌در ‌‌‌رودخانه‌ی ‌‌‌کارون ‌‌‌و ‌‌‌کشف ‌‌‌و ‌‌‌استخراج ‌‌‌نفت)"، ‌‌‌پژوهشنامه‌ی ‌‌‌تاریخ، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌43. ##

قاسمی، ‌‌‌وحید و ‌‌‌برندگی، ‌‌‌بدری (1390). "‌‌‌بررسی ‌‌‌جامعه­‌‌‌شناختی ‌‌‌شخصیت ‌‌‌قدرت‌‌‌‌طلب ‌‌‌(مطالعه‌ی ‌‌‌موردی: ‌‌‌شهر ‌‌‌اصفهان)"، ‌‌‌فصلنامه‌ی ‌‌‌جامعه‌‌‌شناسی ‌‌‌کاربردی، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌بیست ‌‌‌و ‌‌‌دوم، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌3. ##

نبوی، ‌‌‌سید عبدالحسین؛ ‌‌‌حسین­‌‌‌زاده، ‌‌‌علی­‌‌‌حسین و ‌‌‌حسینی، ‌‌‌هاجر (1387). "‌‌‌بررسی ‌‌‌تأثیر ‌‌‌پایگاه ‌‌‌اجتماعی ـ ‌‌‌اقتصادی ‌‌‌و ‌‌‌هویت ‌‌‌قومی ‌‌‌بر ‌‌‌احساس ‌‌‌امنیت ‌‌‌اجتماعی"، ‌‌‌فصلنامه‌ی ‌‌‌دانش ‌‌‌انتظامی، ‌‌‌دوره‌ی ‌‌‌10، ‌‌‌شماره‌ی ‌‌‌2. ##

نوریس، ‌‌‌پیپا و ‌‌‌اینگلهارت، ‌‌‌رونالد (1387). ‌‌‌مقدس ‌‌‌و ‌‌‌عرفی: ‌‌‌دین ‌‌‌و ‌‌‌سیاست ‌‌‌در ‌‌‌جهان، ‌‌‌کند ‌‌‌و ‌‌‌کاوی ‌‌‌در ‌‌‌جوامع ‌‌‌مذهبی ‌‌‌و ‌‌‌غیر ‌‌‌مذهبی ‌‌‌جهان، ‌‌‌تهران: ‌‌‌کویر. ##

هانتینگتون، ‌‌‌ساموئل (1373). ‌‌‌موج ‌‌‌سوم ‌‌‌دموکراسی ‌‌‌در ‌‌‌پایان ‌‌‌سده‌ی ‌‌‌بیستم، ‌‌‌ترجمه‌ی ‌‌‌احمد ‌‌‌شهسا، ‌‌‌تهران: ‌‌‌روزنه. ##

 

Adorno, ‌‌‌T. W., ‌‌‌Frenkel-Brunswik, ‌‌‌E., ‌‌‌Levinson, ‌‌‌D.J., ‌‌‌and ‌‌‌Sanford, ‌‌‌R.N. ‌‌‌(1950). ‌‌‌The ‌‌‌Authoritarian ‌‌‌Personality, ‌‌‌Harper ‌‌‌and ‌‌‌Row, ‌‌‌New York. ##

Carlin ‌‌‌, ‌‌‌R. ‌‌‌E. ‌‌‌(2006). “The ‌‌‌socioeconomic ‌‌‌roots ‌‌‌of ‌‌‌support ‌‌‌for ‌‌‌democracy ‌‌‌and ‌‌‌the ‌‌‌quality ‌‌‌of ‌‌‌democracy ‌‌‌in ‌‌‌Latin ‌‌‌America”,‌‌‌Revista ‌‌‌De ‌‌‌Ciencia ‌‌‌Politica ‌‌‌/ ‌‌‌Vol. ‌‌‌26 ‌‌‌. ‌‌‌No. ‌‌‌1‌‌‌, pp. ‌‌‌48‌‌‌–‌‌‌66. ##

Chan, ‌‌‌ ‌‌‌Eugene ‌‌‌Y. ‌‌‌(2018). ‌‌‌“Handedness ‌‌‌and ‌‌‌religious ‌‌‌beliefs: Testing ‌‌‌the ‌‌‌two ‌‌‌possible ‌‌‌accounts ‌‌‌of ‌‌‌authoritarianism ‌‌‌and ‌‌‌belief”,‌Personality ‌‌‌and ‌‌‌Individual ‌‌‌Differences, ‌‌‌Vol. ‌‌‌127, ‌‌‌P. ‌‌‌101–106. ##

Dahl, ‌‌‌R. ‌‌‌A. ‌‌‌(1971). ‌‌‌Democracy ‌‌‌and ‌‌‌its ‌‌‌Critics, ‌‌‌New ‌‌‌Haven, ‌‌‌CT: ‌‌‌Yale ‌‌‌University ‌‌‌Press. ##

Dalton, ‌‌‌R. ‌‌‌J. ‌‌‌& ‌‌‌Shin, ‌‌‌D. ‌‌‌C. ‌‌‌(2003). ‌‌‌Democratic ‌‌‌aspirations ‌‌‌and ‌‌‌democratic ‌‌‌ideals: ‌‌‌Citizen ‌‌‌orientations ‌‌‌toward ‌‌‌democracy ‌‌‌in ‌‌‌East ‌‌‌Asia. ‌‌‌World ‌‌‌Values ‌‌‌Survey ‌‌‌Publication, Dame ‌‌‌Press. ##

Diamond, ‌‌‌L. ‌‌‌(2008). ‌‌‌The ‌‌‌spirit ‌‌‌of ‌‌‌democracy. ‌‌‌New ‌‌‌York: ‌‌‌Macmillan. ##

Erikson ‌‌‌R.S, ‌‌‌Tedin, ‌‌‌K.L. (2003). ‌‌‌American ‌‌‌Public ‌‌‌Opinion. ‌‌‌New ‌‌‌York. ‌‌‌Longman. ‌‌‌6th ‌‌‌ed. ##

Fukuyama, ‌‌‌F. ‌‌‌(2000). ‌‌‌“Social ‌‌‌capital ‌‌‌and ‌‌‌civil ‌‌‌society”, ‌‌‌IMF ‌‌‌Working ‌‌‌Papers ‌‌‌No. ‌‌‌74, ‌‌‌International ‌‌‌Monetary ‌‌‌Fund. ##

Gibson, ‌‌‌J. ‌‌‌L. ‌‌‌(1998). ‌‌‌“A ‌‌‌sober ‌‌‌second ‌‌‌thought: ‌‌‌An ‌‌‌experiment ‌‌‌in ‌‌‌persuading ‌‌‌Russians ‌‌‌to ‌‌‌tolerate”, ‌‌‌American ‌‌‌Journal ‌‌‌of ‌‌‌Political ‌‌‌Science, ‌‌‌42, ‌‌‌819-850. ##

Heydari, ‌‌‌A. ‌‌‌Teymoori, ‌‌‌A. ‌‌‌ ‌‌‌Nasiri, ‌‌‌H. ‌‌‌(2014). “Development ‌‌‌of ‌‌‌Suicidality ‌‌‌within ‌‌‌Socioeconomic ‌‌‌Context: ‌‌‌Mediation ‌‌‌Effect ‌‌‌of ‌‌‌Parental ‌‌‌Control ‌‌‌and ‌‌‌Anomie”, ‌‌‌OMEGA ‌‌‌- ‌‌‌Journal ‌‌‌of ‌‌‌Death ‌‌‌and ‌‌‌Dying, ‌‌‌ ‌‌‌68, ‌‌‌1, ‌‌‌63##

Heydari, ‌‌‌A. ‌‌‌Teymoori, ‌‌‌A. ‌‌‌ ‌‌‌Nasiri, ‌‌‌H. ‌‌‌Fardzadeh,‌‌‌ H. E. (2012). “Relationship ‌‌‌between ‌‌‌Socioeconomic ‌‌‌Status, ‌‌‌Anomie, ‌‌‌and ‌‌‌Authoritarianism”, ‌‌‌Journal ‌‌‌of ‌‌‌Social ‌‌‌Sciences ‌‌‌and ‌‌‌Humanities. ‌‌‌Vol. 7, No. ‌‌‌1. ‌‌‌Pp. ‌‌‌176-188. ##

Inglehart, R., ‌‌‌& ‌‌‌Baker, ‌‌‌W. ‌‌‌E. ‌‌‌(2000). “‌‌‌Modernization, ‌‌‌Cultural ‌‌‌Change, ‌‌‌and ‌‌‌the ‌‌‌Persistence ‌‌‌of ‌‌‌Traditional ‌‌‌Values”, ‌‌‌American‌‌‌Sociological ‌‌‌Review ‌‌‌65: ‌‌‌19–51. ##

Inglehart, ‌‌‌R.‌‌‌, ‌‌‌Christian, ‌‌‌W. ‌‌‌(2003). “‌‌‌Political ‌‌‌Culture ‌‌‌and ‌‌‌Democracy: ‌‌‌Analyzing ‌‌‌the ‌‌‌Cross-level ‌‌‌Linkages”, ‌‌‌Comparative ‌‌‌Politics, ‌‌‌No,  ‌‌‌36 ‌‌‌(October): ‌‌‌61–79. ##

Inglehart, ‌‌‌R., ‌‌‌Norris, ‌‌‌P. (2003). ‌‌‌Rising ‌‌‌Tide: ‌‌‌Gender ‌‌‌Equality ‌‌‌and ‌‌‌Cultural ‌‌‌Change ‌‌‌around ‌‌‌the ‌‌‌World. ‌‌‌Cambridge: ‌‌‌Cambridge ‌‌‌University ‌‌‌Press. ##

Lipset, ‌‌‌S. ‌‌‌M. ‌‌‌& ‌‌‌Lakin, ‌‌‌J. ‌‌‌M. ‌‌‌(2004). ‌‌‌The ‌‌‌democratic ‌‌‌century, ‌‌‌Norman: ‌‌‌University ‌‌‌of ‌‌‌Oklahoma ‌‌‌Press. ##

Lipset, ‌‌‌S. ‌‌‌M. ‌‌‌(1959). “‌‌‌Some ‌‌‌social ‌‌‌requisites ‌‌‌of ‌‌‌democracy”,‌‌‌The ‌‌‌American ‌‌‌Political ‌‌‌Science ‌‌‌Review, ‌‌‌Vol. ‌‌‌53, ‌‌‌No. ‌‌‌1 ‌‌‌(Mar., ‌‌‌1959), ‌‌‌pp. ‌‌‌69-105. ‌‌‌##

Lipset, ‌‌‌S. ‌‌‌M. ‌‌‌(1965). “‌‌‌Democracy ‌‌‌and ‌‌‌Working ‌‌‌Class‌‌‌Authoritarianism”, ‌‌‌American ‌‌‌Sociological ‌‌‌Review, ‌‌‌24 (4): ‌‌‌482-501. ##

Napier J. L., ‌‌Jost, ‌‌‌J. ‌‌‌T. ‌‌‌(2008). ‌‌‌“The ‌‌‌Antidemocratic Personality Revisited: A Cross-National Investigation of Working-Class Authoritarianism”,  ‌‌‌Journal ‌‌‌of ‌‌‌Social ‌‌‌issues, ‌‌‌Vol. ‌‌‌64 (3), ‌‌‌PP. ‌‌‌595-617. ##

Norris, ‌‌‌P. ‌‌‌(‌‌‌1999). ‌‌‌Critical ‌‌‌Citizens: ‌‌‌Global ‌‌‌Support ‌‌‌for ‌‌‌Democratic ‌‌‌Governance. ##

O’Donnell, ‌‌‌G., ‌‌‌Cullel ‌‌‌J. ‌‌‌V., ‌‌‌and ‌‌‌Iazzetta ‌‌‌O. ‌‌‌M. ‌‌‌(‌‌‌2004). ‌‌‌The ‌‌‌Quality ‌‌‌of ‌‌‌Democracy: ‌‌‌Theory ‌‌‌and ‌‌‌Applications. ‌‌‌Notre ‌‌‌Dame: ‌‌‌University ‌‌‌of ‌‌‌Notre ‌‌‌Dame ‌‌‌Press. ##

Parsons, ‌‌‌T. (1951). The ‌‌‌Social ‌‌‌System. ‌‌‌New ‌‌‌York, ‌‌‌Free ‌‌‌Press. ##

Ritzer ‌‌‌G. ‌‌‌(2005). ‌‌‌“Encyclopedia ‌‌‌of ‌‌‌social ‌‌‌theory”, sage ‌‌‌reference ‌‌‌publications, ‌‌‌Vol. ‌‌‌2. ##

 

Yuchtman-Yaar‌‌‌, E. ‌‌‌and ‌‌‌Alkalay, ‌‌‌Y. (2007). “‌‌‌Religious ‌‌‌zones, ‌‌‌economic ‌‌‌development ‌‌‌and ‌‌‌modern ‌‌‌value ‌‌‌orientations: ‌‌‌Individual ‌‌‌versus ‌‌‌contextual ‌‌‌effects”,  ‌‌‌Social ‌‌‌Science ‌‌‌Research. ‌‌‌36. ‌‌‌pp. ‌‌‌789- ‌‌‌807. ##