کلیدواژه‌ها = ریسک‌پذیری در پژوهش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مناسک‌گرایی در تدوین پژوهش‌های جامعه‌شناسی

دوره 13، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 91-114

10.22055/qjsd.2019.23992.1552

نادر صنعتی شرقی؛ مرضیه شبیری