کلیدواژه‌ها = تمایل به مهاجرت
تعداد مقالات: 2
2. نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22055/qjsd.2018.13651

مهسا صادقی نژاد؛ محمد مظلوم خراسانی