کلیدواژه‌ها = بی‌تفاوتی اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 135-160

محمدرضا حسینی؛ اکبر طالب پور؛ حسین امامعلی زاده