کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی اجتماعی
تعداد مقالات: 19
3. بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 57-78

10.22055/qjsd.2018.13680

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی؛ ناهید درستکار احمدی


4. تحلیل فرهنگی ـ اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه‌ پایدار شهری در استان اصفهان

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 167-186

10.22055/qjsd.2018.13684

امیرعلی درستی؛ مهدی ادیبی سده؛ عبدالرضا ادهمی


5. عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 95-114

10.22055/qjsd.2018.13654

حسین افراسیابی؛ اسکندر قائدی


8. تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 115-146

10.22055/qjsd.2018.13655

سید رحیم موسوی؛ فریدون وحیدا؛ منصور حقیقتیان


10. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 211-242

10.22055/qjsd.2017.12831

بلقیس باورصاد؛ فرج اله رحیمی؛ عادله سلیمی فرد؛ محمدحسین قلمبر


11. پیامدهای رویکرد محله‌محوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 159-186

10.22055/qjsd.2016.12203

علی فلاحی؛ فریدون رمضانی؛ حبیب آقابخشی


12. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 67-82

10.22055/qjsd.2016.12199

جهانگیر جهانگیری؛ خلیل اله سردارنیا؛ قاسم علیزاده


15. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


16. نسبت سرمایه اجتماعی و قانون‌پذیری در آراء سه نسل از جامعه‌شناسان

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-36

یارمحمد قاسمی؛ مریم رضایی


18. مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 107-132

احمد بخارایی؛ محمدحسن شربتیان