کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 4
2. میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 155-182

10.22055/qjsd.2017.13010

زاهد بیگدلی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان؛ شبنم شاهینی


3. واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی


4. بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت)

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 67-84

فرزانه محمدی؛ نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ نیر ابراهیمی