کلیدواژه‌ها = داده‌های ترکیبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه اجتماعی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه

دوره 13، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 195-218

10.22055/qjsd.2019.14194

سید جواد آقاجری؛ منصور زراءنژاد؛ محمد هادی اکبرزاده