نویسنده = زهره نجفی اصل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر نزاع‏های دسته‏ جمعی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 71-102

10.22055/qjsd.2017.13007

مهدی طالب؛ زهره نجفی اصل؛ ذوالفقار احمدی اوندی